top of page

Stjuža

"Stjuža je edina slovenska morska laguna."

_1088186.JPG

Stjuža je edina slovenska morska laguna. Danes je območje lagune pomemben del Naravnega rezervata Strunjan Stjuža, ki je vključeno v omrežje Natura 2000, predvsem zaradi varovanja habitata za vodne ptice.

Njeno ime izhaja iz italijanske besede »chiusa«, ki pomeni zaprta.

Plitvino je z odlaganjem usedlin ob izlivu ustvarila Strunjanska reka. Po gradnji nasipa, s katerim so zaliv umetno zaprli pred več kot 400 leti, je laguna ostala povezana z morjem le s pretočnim kanalom. V njej ni vodnih tokov ali večjih valov, pretok vode je odvisen izključno od plime in oseke. Ker je v povprečju globoka zgolj pol metra, se voda v laguni hitro ogreva in ohlaja.

vir: parkstrunjan.si

bottom of page